Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn
0936.138.488
cokhicpm@gmail.com
Kỹ thuật
0936.138.488
cokhicpm@gmail.com
Kinh doanh
0936.138.488
cokhicpm@gmail.com
Hotline tư vấn 24/7:
0936.138.488

Giúp bạn kiểm soát chi phí đầu tư cho công trình xây dựng

Cập nhật: 29/12/2017
Lượt xem: 1.836
Kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình là điều khiển việc hình thành chi phí, giá xây dựng công trình sao cho không phá vỡ hạn mức đã được xác định trong từng giai đoạn. Việc này diễn ra thường xuyên và liên tục trong suốt quá trình làm dự án để bảo đảm cho dự án đạt được hiệu quả kinh tế đầu tư, lợi ích xã hội được xác định.
 
Giúp bạn kiểm soát chi phí đầu tư cho công trình xây dựng

Kiểm soát chi phí khi lập tổng mức đầu tư xây dựng công trình

Bước 1: Kiểm tra sự phù hợp của phương pháp xác định tổng mức đầu tư.

 • Dựa vào các yếu tố tính chất kỹ thuật của công trình, yêu cầu công nghệ, mức độ thể hiện thiết kế để đánh giá sự phù hợp.
 • Báo cáo Chủ đầu tư có ý kiến với tư vấn nếu cần thiết.

Bước 2: Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lý của tổng mức đầu tư

 • Kiểm tra tính đầy đủ các thành phần chi phí tạo nên tổng mức đầu tư.
 • Kiến nghị với Chủ đầu tư về bổ sung, điều chỉnh chi phí.
 • Lập báo cáo đánh giá để chủ đầu tư xem xét.

Bước 3: Lập Kế hoạch chi phí sơ bộ tổng mức đầu tư

 • Lập báo cáo đánh giá thay đổi giá trị tổng mức đầu tư sau khi thẩm tra, thẩm định.
 • Lập Kế hoạch chi phí sơ bộ tổng mức đầu tư (phân bổ tổng mức đầu tư cho các phần của dự án, các hạng mục công trình).

Kiểm soát chi phí theo thiết kế kỹ thuật thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình

Bước 1: Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lý của các dự toán các bộ phận công trình

 • Mục đích kiểm soát ở bước này là để bảo đảm các chi phí bộ phận công trình được tính toán đầy đủ (tham gia với tư vấn lập thiết kế, lập dự toán).

Bước 2: Kiểm tra sự phù hợp dự toán bộ phận công trình, hạng mục công trình với Kế hoạch chi phí sơ bộ

 • Kiểm tra các dự toán (sự phù hợp với khối lượng thiết kế, việc áp giá…). Đề nghị điều chỉnh nếu cần thiết.
 • Đối chiếu dự toán với Kế hoạch chi phí sơ bộ:
 • Điều chỉnh thiết kế (thay đổi chi tiết, vật liệu sử dụng)
 • Điều chỉnh giá trị trong Kế hoạch chi phí sơ bộ.
 • Phê duyệt giá trị các dự toán.

Bước 3: Lập Kế hoạch chi phí và giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu

 • Lập kế hoạch chi phí: Kế hoạch này xác định giá trị trên cơ sở dự toán phê duyệt và các bổ sung khác (nếu có).
 • Giá trị các bộ phận, hạng mục trong Kế hoạch chi phí phải phù hợp và không vượt Kế hoạch chi phí sơ bộ.
 • Giá gói thầu các bộ phận, hạng mục trong Kế hoạch đấu thầu phải căn cứ trên Kế hoạch chi phí và không được vượt giá trị trong Kế hoạch chi phí.

3. Kiểm soát chi phí khi đấu thầu, ký kết hợp đồng và thanh toán hợp động xây dựng công trình

Bước 1: Kiểm tra giá gói thầu và các điều kiện liên quan đến chi phí trong HSMT

 • Kiểm tra sự đầy đủ, phù hợp giữa khối lượng HSMT với khối lượng đo bóc ở giai đoạn trước.
 • Kiến nghi các hình thức hợp đồng, phương thức thanh toán và các điều kiện liên quan tới chi phí sử dụng trong Hợp đồng.
 • Dự kiến giá gói thầu trên cơ sở các điều kiện của HSMT. Điều chỉnh nếu cần thiết.

Bước 2: Chuẩn bị giá ký hợp đồng

 • Kiểm tra, phân tích giá dự thầu của các nhà thầu. Kiến nghị chủ đầu tư xử lý…
 • Lập Báo cáo đánh giá kết quả kiểm tra, phân tích đề xuất.
 • Kiểm tra hợp đồng, kiến nghị các vấn đề cần đàm phán để tránh các vấn đề có thể gây phát sinh chi phí.

CÔNG TY THHH CƠ KHÍ CPM

Địa chỉ: Thôn Rùa Hạ, Xa Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai. HN
Điện thoại: 0936.138.488 - Fax: 0936.138.488
Hotline: 0936.138.488
Email: cokhicpm@gmail.com
Website: www.dotdap.com


Đăng ký nhận bản tin
Đăng ký email tại đây để chúng tôi có thể gửi những thông tin mới nhất cho bạn:
 
Mạng xã hội liên kết:
ytggtwfb
Bản quyền thuộc về cokhiCPM
Thiết kế website bởi Tất Thành